Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Ann-Charlotte Ewerhard
Parti
M
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2015-11-12 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2013-02-28 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnden 2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott 2018-01-01 - 2018-12-31
Kommunala funktionshinderrådet 2019-01-01 - 2020-05-13
Kommunfullmäktige 2020-01-21 - 2020-03-26
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2020-01-21
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2018-01-24 - 2018-12-31
Utbildningsnämnden 2019-01-01 - 2020-04-23