Ingen bild
Namn Ann Björkman
Organisation L
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2015-01-01 - 2015-12-22
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2012-11-29 - 2014-12-31