Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Ann Björkman
Parti
L
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnd Lund Öster 2015-01-01 - 2015-12-22
Barn- och skolnämnd Lund Öster 2012-11-29 - 2014-12-31