Ingen bild
Namn John Lager
Organisation C
E-post john.lager@lund.se
   
Uppdrag Period
Habostyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2012-09-27 - 2013-03-21
Habostyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2013-02-28 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31