Ingen bild
Namn Per Johnsson
Organisation C
Mobil 0703-907093
E-post per.johnsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2023-02-16 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige   2023-05-12 - 2026-10-14
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämnden   2014-01-01 - 2014-12-31
Miljönämnden   2011-01-01 - 2014-01-01
VA SYD ägarnämnd Lund   2019-01-01 - 2021-09-23