Ingen bild
Namn Adalbert Fodor
Organisation M
   
Uppdrag Period
Testnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2011-01-01 - 2013-02-28