Mia Honeth
Namn Mia Honeth
Organisation L
Mobil 0706-613286
E-post mia.honeth@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2022-10-25 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen   2023-06-01 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2022-11-01 - 2026-10-31
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden presidiemöte   2019-01-01 - 2022-12-31
BSN Ordförandemöte   2020-05-08 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämnden   2013-03-21 - 2014-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Ideon AB   2023-01-01 - 2023-09-11
Ideon Open AB   2023-01-01 - 2023-09-11
Kommunalråd   2023-01-16 - 2023-05-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2011-01-12 - 2014-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2022-12-13
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2014-10-23 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2022-10-25 - 2023-05-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2023-01-19 - 2023-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-05-02 - 2016-07-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2023-01-19 - 2023-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2023-01-19 - 2023-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2013-03-21 - 2014-11-08
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2014-11-12 - 2018-11-07
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2023-01-16 - 2023-05-31
Medicon Village Innovation   2023-01-01 - 2023-09-11
Science Village Scandinavia AB   2023-02-02 - 2023-09-11
Servicenämnden   2012-09-27 - 2014-12-31
Stiftelsen Lunds Nyföretagarcentrum   2022-12-07 - 2023-10-11
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2014-10-23 - 2018-12-31