Förtroendevald

Fotografi av Mia Honeth
Namn
Mia Honeth
Parti
L
Mobil
0706-613286
E-post
mia.honeth@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-25 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2023-06-01 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Skånes Kommuners förbundsmöte 2023-02-02 - 2026-11-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 32 av 32.
Beslutande organ Period
• Läsplatta och digitala handlingar 2011-06-22 - 2011-12-31
Barn- och skolnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden presidiemöte 2019-01-01 - 2022-12-31
BSN Ordförandemöte 2020-05-08 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämnden 2013-03-21 - 2014-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2011-01-01 - 2014-12-31
Ideon AB 2023-01-01 - 2023-09-11
Ideon Open AB 2023-01-01 - 2023-09-11
Kommunalråd 2023-01-16 - 2023-05-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2011-01-12 - 2014-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2019-01-01 - 2022-12-13
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-10-23 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2023-05-31
Kommunstyrelsen 2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-19 - 2023-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-02 - 2016-07-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2023-01-19 - 2023-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2023-01-19 - 2023-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2013-03-21 - 2014-11-08
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2014-11-12 - 2018-11-07
Lunds Rådhus AB - styrelsen 2023-01-16 - 2023-05-31
Medicon Village Innovation 2023-01-01 - 2023-09-11
Science Village Scandinavia AB 2023-02-02 - 2023-09-11
Servicenämnden 2012-09-27 - 2014-12-31
Stiftelsen Lunds Nyföretagarcentrum 2022-12-07 - 2023-10-11
Valberedningen t.o.m 2015-10-06 2014-10-23 - 2018-12-31