Mia Honeth
Namn Mia Honeth
Organisation L
Mobil 0706-613286
E-post mia.honeth@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden presidiemöte   2019-01-01 - 2022-12-31
BSN Ordförandemöte   2020-05-08 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämnden   2013-03-21 - 2014-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2011-01-12 - 2014-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2014-10-23 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-05-02 - 2016-07-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2014-11-12 - 2018-11-07
KS au/Strategisk samhällsplanering   2013-03-21 - 2014-11-08
Servicenämnden   2012-09-27 - 2014-12-31
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2014-10-23 - 2018-12-31