Förtroendevald

Fotografi av Elin Engdahl
Namn
Elin Engdahl
Parti
S
E-post
elin.engdahl@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Beslutande organ Period
Föreningen Energikontor Syd 2023-01-01 - 2026-12-31
Inför ordförandeberedning KS MHU 2023-11-16 - 2026-12-31
Karin och Johanna Anderssons fond 2023-12-19 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Lunds kommunala pensionärsråd 2024-01-31 - 2026-12-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2024-01-31 - 2026-12-31
Styrgruppen för Fairtrade City Lund 2022-12-20 - 2026-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige 2023-01-01 - 2026-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 2023-06-02 - 2026-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-06-02 - 2026-12-31
Ägarombud - Visit Lund AB 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 21 av 21.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2015-01-01 - 2017-01-02
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnden 2019-01-01 - 2019-02-27
BSN Lund stad arbetsutskott 2013-09-25 - 2013-11-14
Habostyrelsen 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2019-03-13
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen 2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2015-12-10 - 2018-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2014-11-12 - 2018-11-08
Krisledningsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2017-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2017-01-01 - 2018-12-31
Lunds samordningsförbund (Finsam) 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionförbundet Skåne 2015-01-01 - 2018-12-31
Sydvatten AB 2015-03-12 - 2018-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige 2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 2023-01-01 - 2023-06-01