Karin Svensson Smith
Namn Karin Svensson Smith
Organisation MP
Telefon 046-3597374
Mobil 0721-940544
E-post karin.svenssonsmith@lund.se
   
Uppdrag Period
Höje å vattenråd   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd   2018-11-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-11-08 - 2022-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2018-11-08 - 2022-11-03
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2021-02-18 - 2022-12-31
Samordningsgruppen för Skrylleområdet   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2014-11-26
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2014-11-26
Kommunstyrelsen   2018-09-27 - 2018-10-25
KS au/Strategisk samhällsplanering   2011-01-01 - 2014-11-08
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-01-01 - 2020-06-08
Tekniska nämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
VA Syd ägarnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31