Yanira Difonis
Namn Yanira Difonis
Organisation MP
E-post yanira.difonis@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Partiberedning   2023-02-17 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2015-01-01 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad presidium   2015-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2020-01-30
Barn- och skolnämnden   2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott   2018-01-01 - 2018-12-31
BSN Lund Öster Arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala integrationsrådet   2014-12-03 - 2018-08-15
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2015-04-23 - 2018-09-27
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2015-12-10 - 2018-06-20
Magistratens fond i Lund   2015-01-01 - 2018-12-31
Utbildningsnämnden   2022-08-25 - 2022-12-31