Peter Bergwall
Namn Peter Bergwall
Organisation MP
E-post peter.bergwall@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2016-12-13
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2015-05-05 - 2017-01-25
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2015-04-22
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2014-11-12 - 2015-05-06
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning   2015-01-01 - 2018-12-31
Lunds Tingsrätt   2011-01-01 - 2014-12-31
Lunds tingsrätt (ej test)   2011-01-01 - 2014-01-01
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2015-05-05 - 2018-12-31