Ingen bild
Namn Per Jakobsson
Organisation M
Mobil 070-6591175
E-post per.jakobsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala pensionärsrådet   2021-10-19 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2015-01-01 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2011-01-01 - 2014-12-31
BSN Lund Öster Arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala integrationsrådet   2014-12-03 - 2018-01-23
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-09-13 - 2010-10-31
Lunds Tingsrätt   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden   2018-10-25 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2017-10-26 - 2018-10-24