Philip Sandberg
Namn Philip Sandberg
Organisation L
Telefon 046-3595000
E-post philip.sandberg@lund.se
   
Uppdrag Period
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2019-01-01 - 2022-12-31
Greater Copenhagen & Skåne Committée   2019-01-01 - 2022-12-31
Ideon AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Ideon Open AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd   2018-11-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-11-08 - 2022-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Medicon Village Innovation   2019-01-01 - 2022-12-31
Nyföretagarcentrum   2019-01-01 - 2022-12-31
Science Village Scandinavia AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen i Lunds Rådhus AB   2021-02-18 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Fastighets AB Lunds Arena   2015-01-01 - 2016-03-09
Kommunala integrationsrådet   2014-12-03 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2013-03-21 - 2014-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-08-01 - 2018-11-08
Krisledningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
Kultur- och fritidsnämnden   2010-01-01 - 2010-12-31
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Stiftelsen Inkubatorerna i Lund   2019-01-01 - 2020-05-06
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-01-01 - 2020-11-30