Philip Sandberg
Namn Philip Sandberg
Organisation L
Telefon 046-3595000
E-post philip.sandberg@lund.se
   
Uppdrag Period
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2023-01-01 - 2026-12-31
Ideon AB   2023-09-28 - 2026-12-31
Ideon Open AB   2023-09-28 - 2026-12-31
Kommunalråd   2023-06-01 - 2026-10-18
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen   2023-06-01 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2023-06-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2023-06-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2023-06-01 - 2026-10-31
Krisledningsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2023-06-01 - 2026-01-01
Medicon Village Innovation   2023-09-28 - 2026-12-31
Revingerådet   2022-12-07 - 2026-12-31
Science Village Scandinavia AB   2023-09-28 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Stiftelsen Lunds Nyföretagarcentrum   2023-10-11 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Fastighets AB Lund Arena   2015-01-01 - 2016-03-09
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2019-01-01 - 2022-12-31
Greater Copenhagen & Skåne Committée   2019-01-01 - 2022-12-06
Ideon AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Ideon Open AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala integrationsrådet   2014-12-03 - 2018-12-31
Kommunalråd   2022-10-25 - 2023-01-15
Kommunalråd   2018-11-01 - 2022-10-24
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2022-10-25 - 2023-05-31
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-24
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2013-03-21 - 2014-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2022-11-01 - 2023-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-11-08 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-08-01 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2022-11-01 - 2023-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2022-11-01 - 2023-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2010-01-01 - 2010-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2022-11-24 - 2023-01-15
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2021-02-18 - 2022-11-23
Medicon Village Innovation   2019-01-01 - 2022-12-31
Science Village Scandinavia AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Inkubatorerna i Lund   2019-01-01 - 2020-05-06
Stiftelsen Lunds Nyföretagarcentrum   2019-01-01 - 2022-12-06
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-01-01 - 2020-11-30