Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Alexander Lewerentz
Parti
M
E-post
alexander.lewerentz@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Ordförandeberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Partiberedning 2023-02-17 - 2026-12-31
BSN Presidieberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 12 av 12.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2018-03-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott 2018-03-01 - 2018-12-31
Kommunala funktionshinderrådet 2020-05-13 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2020-04-17 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2020-04-17
Kommunfullmäktige 2018-03-12 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2016-04-19 - 2018-03-11
Utbildningsnämnden 2020-04-23 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden 2015-06-04 - 2018-02-28
Utbildningsnämnden 2012-09-27 - 2014-12-31
Utbildningsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2015-01-01 - 2018-12-31