Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Andreas Anderberg
Parti
L
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Beslutande organ Period
Tekniska nämnden 2011-01-01 - 2011-11-24
Tekniska nämnden 2008-04-24 - 2010-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2006-11-01 - 2010-12-31