Förtroendevald

Fotografi av Mattias Horrdin
Namn
Mattias Horrdin
Parti
C
E-post
mattias.horrdin@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 15 av 15.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Partiberedning 2023-02-17 - 2026-12-31
Kommunalråd 2022-10-25 - 2026-10-18
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Krisledningsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen 2022-11-24 - 2026-01-01
Styrgruppen för Biosfärområde Storkriket 2022-12-07 - 2026-12-31
Ägarombud - Fastighets AB Lund Arena 2023-01-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Inera AB 2023-01-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Science Village Scandinavia 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 20 av 20.
Beslutande organ Period
• Läsplatta och digitala handlingar 2011-06-22 - 2011-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2015-01-01 - 2016-06-30
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2009-02-26 - 2010-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2016-06-07 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden 2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämnden presidiemöte 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott 2018-01-01 - 2018-12-31
Kommunala studentrådet 2023-01-18 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2018-10-25 - 2021-04-29
Kommunstyrelsen 2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2018-11-08 - 2021-04-29
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2014-11-12 - 2018-11-07
Lunds tingsrätt 2011-01-01 - 2014-12-31
Lunds tingsrätt (ej test) 2011-01-01 - 2014-01-01