Mattias Horrdin
Namn Mattias Horrdin
Organisation C
E-post mattias.horrdin@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden presidiemöte   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2016-06-07 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnden   2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott   2018-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2021-04-29
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2018-11-08 - 2021-04-29
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2014-11-12 - 2018-11-07
Lunds Tingsrätt   2011-01-01 - 2014-12-31
Lunds tingsrätt (ej test)   2011-01-01 - 2014-01-01
Socialnämnden   2015-01-01 - 2016-06-30
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2009-02-26 - 2010-12-31