Ingen bild
Namn Erik Nordin
Organisation M
E-post erik.nordin@lund.se
   
Uppdrag Period
Lund Kommuns Fastighets AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2013-05-15 - 2014-10-14
Lund Kommuns Fastighets AB   2015-01-01 - 2018-12-31
Lunds Tingsrätt   2011-01-01 - 2013-05-30
Lunds tingsrätt (ej test)   2011-01-01 - 2014-01-01
Tekniska nämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
VA Syd ägarnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31