Mattias Olsson
Namn Mattias Olsson
Organisation S
E-post mattias.olsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Ordförandeberedning   2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Partiberedning   2023-02-17 - 2026-12-31
BSN Presidieberedning   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2022-09-29 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden presidiemöte   2022-09-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2006-11-02 - 2010-11-04
Lund Kommuns Fastighets AB   2019-01-01 - 2023-05-02
Lund Kommuns Fastighets AB   2015-01-01 - 2018-12-31
Lund Kommuns Fastighets AB   2011-01-01 - 2014-12-31
Lunds Kommuns Fastighets AB   2011-01-01 - 2014-12-31
Utbildningsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31