Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Charlotte Svanberg
Parti
M
Mobil
0733-86 56 64
E-post
charlotte.svanberg@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnd Lund Öster 2015-01-01 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster 2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden 2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott 2018-01-01 - 2018-12-31