Björn Abelson
Namn Björn Abelson
Organisation S
E-post bjorn.abelson@lund.se
   
Uppdrag Period
BN Beredning   2023-01-01 - 2026-12-31
BN Ordförandeberedning   2023-01-01 - 2026-12-31
Byggnadsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2023-01-01 - 2026-12-31
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2023-01-01 - 2026-12-31
Höje å vattenråd   2023-05-01 - 2027-04-30
Inför ordförandeberedning KS AU strategisk samhällsplanering   2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunala funktionshinderrådet   2023-01-18 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen   2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2022-11-01 - 2026-10-31
Revingerådet   2022-12-07 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden   2022-12-07 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
BN Beredning   2021-12-15 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2019-01-01 - 2022-12-31
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2015-01-01 - 2018-12-31
Höje å vattenråd   2019-01-01 - 2023-04-30
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2014-10-23 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-24
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2014-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-11-12 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2011-01-01 - 2014-11-08
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2017-10-04 - 2018-11-07
Krisledningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Leader Lundaland   2019-01-01 - 2022-12-13
Miljönämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Revingerådet   2019-01-01 - 2022-12-06
Stiftelsen Uppåkra   2019-01-01 - 2022-12-06
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2015-05-05 - 2018-12-31