Björn Abelson
Namn Björn Abelson
Organisation S
E-post bjorn.abelson@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2019-01-01 - 2022-12-31
Höje å vattenråd   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Leader Lundaland   2019-01-01 - 2022-12-31
Revingerådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Uppåkra   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2014-10-23 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2014-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-11-12 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2017-10-04 - 2018-11-07
Krisledningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
KS au/Strategisk samhällsplanering   2011-01-01 - 2014-11-08
Miljönämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2015-05-05 - 2018-12-31