Anders Almgren
Namn Anders Almgren
Organisation S
Mobil 0708-47 88 17
E-post anders.almgren@lund.se
   
Uppdrag Period
Ideon AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Ideon Open AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd   2018-11-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2020-05-28 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-11-08 - 2022-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Medicon Village Innovation   2019-01-01 - 2022-12-31
Nyföretagarcentrum   2019-01-01 - 2022-12-31
Science Village Scandinavia AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Inkubatorerna i Lund   2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Lund Arena   2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen i Lunds Rådhus AB   2021-02-18 - 2022-12-31
VA SYD ägarsamråd   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2013-12-01 - 2014-10-22
Kommunstyrelsen   2013-09-01 - 2013-11-30
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2013-08-31
Kommunstyrelsen   2006-11-02 - 2010-11-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-11-12 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2010-11-16 - 2014-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-11-04
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2020-04-01 - 2020-12-30
Krisledningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
KS au/Strategisk samhällsplanering   2011-01-01 - 2014-11-08
Stiftelsen Lund Arena   2015-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Lund Arena   2011-01-01 - 2014-12-31
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-01-01 - 2020-06-08