Hans-Olof Andersson
Namn Hans-Olof Andersson
Organisation SD
Telefon 046-123842
Mobil 073-3201772
E-post hans-olof.andersson@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-12-31
Partiföreträdare   2018-11-01 - 2022-12-31
Socialnämnden   2019-08-29 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2011-02-24 - 2014-12-31
Demokratiberedningen t.o.m 2015-11-05   2015-03-26 - 2018-12-31
Demokratiberedningen t.o.m 2015-11-05   2011-01-01 - 2014-01-01
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2007-10-18 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2015-03-26 - 2018-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2016-11-10 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2015-10-08 - 2018-10-31
Partiföreträdare   2015-01-01 - 2018-10-31
Politisk företrädare   2010-11-15 - 2014-12-31