Ingen bild
Namn Mikael Thunberg
Organisation S
Mobil 0709-470101
E-post mikael.thunberg@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Romeleås- och sjölandskommittén   2023-11-29 - 2027-02-28
Styrgruppen för Biosfärområde Storkriket   2022-12-07 - 2026-12-31
Tekniska nämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2023-01-25 - 2026-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund   2023-01-01 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2012-03-13
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund   2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund   2015-01-01 - 2018-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund   2011-01-01 - 2014-12-31