Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Mikael Thunberg
Parti
S
Mobil
0709-470101
E-post
mikael.thunberg@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2023-03-08 - 2026-10-14
Romeleås- och sjölandskommittén 2023-11-29 - 2027-02-28
Styrgruppen för Biosfärområde Storkriket 2022-12-07 - 2026-12-31
Tekniska nämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-01-25 - 2026-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 14 av 14.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2024-03-07
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2010-11-01 - 2012-03-13
Tekniska nämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2006-11-01 - 2010-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen 2015-01-01 - 2018-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen 2011-01-01 - 2014-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2015-01-01 - 2018-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2011-01-01 - 2014-12-31