Inger Tolsved Rosenkvist
Namn Inger Tolsved Rosenkvist
Organisation L
Mobil 073-8069060
E-post inger.rosenkvisttolsved@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Servicenämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämndens presidium   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2007-01-01 - 2010-12-31
Byggnadsnämnden   2013-03-21 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2017-06-30 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2013-11-14 - 2014-10-14
Servicenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Servicenämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Servicenämndens presidium   2015-01-01 - 2018-12-31