Cecilia Barnes
Namn Cecilia Barnes
Organisation L
Mobil 0708-280986
E-post cecilia.barnes@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2013-03-21 - 2014-12-31
Byggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-07-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2012-09-19 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-07-05
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Utbildningsnämnden   2012-12-20 - 2014-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2011-04-12 - 2014-12-31
VA Syd ägarnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31