Lars Hansson
Namn Lars Hansson
Organisation FNL
E-post lars.hansson@lund.se
   
Uppdrag Period
Valnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2015-01-01 - 2017-05-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2007-01-01 - 2010-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad presidium   2015-01-01 - 2017-12-31
BSN Lund stad arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
BSN Lund stad arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2015-01-01 - 2018-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2017-06-29
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2015-10-29
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2013-11-06 - 2014-12-31
Kraftringen AB   2011-01-01 - 2014-12-31
Utbildningsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31