Ingen bild
Namn Ann-Christine Larsson
Organisation C
   
Uppdrag Period
Lunds Tingsrätt   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Lunds Tingsrätt   2015-01-01 - 2018-12-31
Lunds Tingsrätt   2011-01-01 - 2014-12-31
Lunds tingsrätt (ej test)   2011-01-01 - 2014-01-01
Vård- och omsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2008-09-25 - 2010-12-31