Ingen bild
Namn Lars-Göran Hansson
Organisation C
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2015-01-01 - 2018-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-12-31
VA Syd ägarnämnd Lund   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd ägarnämnd Lund   2011-01-01 - 2014-12-31
Valnämnden   2021-09-30 - 2022-12-31