Mats Helmfrid
Namn Mats Helmfrid
Organisation M
Mobil 0707347767
E-post mats.helmfrid@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Fastighets AB Lunds Arena   2011-01-01 - 2014-12-31
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2014-10-22
Kommunstyrelsen   2006-11-02 - 2010-11-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2010-11-16 - 2014-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-11-04
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2014-11-12 - 2018-11-07
Krisledningsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2018-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
KS au/Strategisk samhällsplanering   2011-01-01 - 2014-11-08
Signe Isbergs fond   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2011-01-01 - 2014-12-31
VA Syd förbundsstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd ägarnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31