Christer Wallin
Namn Christer Wallin
Organisation M
Mobil 0708-350695
E-post christer.wallin@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Servicenämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämndens presidium   2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Lund Arena   2019-01-01 - 2022-12-31
SYSAV   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd ägarnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Flygrådet vid Malmö-Sturup flygplats   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2014-10-22
Kommunstyrelsen   2006-11-02 - 2010-11-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-11-12 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2010-11-16 - 2014-11-11
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2013-05-07 - 2014-11-15
Krisledningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
KS au/Strategisk samhällsplanering   2011-01-01 - 2014-11-08
Kultur- och fritidsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Stiftelsen Lund Arena   2015-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Lund Arena   2011-01-01 - 2014-12-31
SYSAV   2015-03-12 - 2018-12-31
Valberedningen   2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2011-02-22 - 2014-10-22