Kent Andersson
Namn Kent Andersson
Organisation S
Mobil 0705-628266
E-post kenth.andersson@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala funktionshinderrådet   2023-02-15 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Servicenämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Servicenämndens presidieberedning   2023-01-01 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2015-01-01 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2007-01-01 - 2010-12-31
Barn- och skolnämnden   2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott   2018-01-01 - 2018-12-31
BSN Lund Öster Arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
BSN Lund Öster Arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala integrationsrådet   2017-12-06 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-24
Kommunstyrelsen   2017-09-28 - 2018-10-31
Servicenämnden   2019-05-23 - 2022-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige   2019-01-01 - 2022-12-31