Ingen bild
Namn Christina Sjöström
Organisation MP
E-post christina.sjostrom@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Habostyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Demokratiberedningen t.o.m 2015-11-05   2015-01-01 - 2015-11-05
Habostyrelsen   2017-06-01 - 2018-12-31
Habostyrelsen   2015-01-01 - 2017-05-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2015-10-29
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-02 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2015-01-01 - 2018-12-31
Lunds Tingsrätt   2011-01-01 - 2013-11-05
Lunds tingsrätt (ej test)   2011-01-01 - 2014-01-01
Valberedningen   2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2011-02-22 - 2014-10-22
Vård- och omsorgsnämnden   2015-12-23 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-12-31