Förtroendevald

Fotografi av Lena Fällström Törnered
Namn
Lena Fällström Törnered
Parti
S
Mobil
070-4913948
E-post
lena.fallstrom@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Beslutande organ Period
Fastighets AB Lund Arena 2023-05-03 - 2026-12-31
Fastighets AB Lund Arena - styrelsen 2023-10-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2022-11-01 - 2026-10-31
Tekniska nämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-01-25 - 2026-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige 2023-01-01 - 2026-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 35 av 35.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2007-01-10 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2020-05-28 - 2022-12-13
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2019-01-01 - 2020-05-28
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2020-01-30 - 2020-03-25
Kommunstyrelsen 2018-10-25 - 2022-10-24
Kommunstyrelsen 2016-05-03 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2018-11-09 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2014-11-12 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2018-11-08 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2017-10-04 - 2018-11-07
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2014-11-12 - 2017-10-03
Lunds kommunala pensionärsråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2016-05-10 - 2017-12-05
Romeleås- och sjölandskommittén 2019-01-01 - 2023-02-28
Tekniska nämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2006-11-01 - 2010-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige 2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige 2015-01-01 - 2018-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige 2011-01-01 - 2014-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen 2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen 2015-01-01 - 2018-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen 2011-01-01 - 2014-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2015-01-01 - 2018-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2011-01-01 - 2014-12-31