Lena Fällström
Namn Lena Fällström
Organisation S
Mobil 070-4913948
E-post lena.fallstrom@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala pensionärsrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2020-05-28 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2018-11-08 - 2022-11-03
Romeleås- och sjölandskommittén   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd förbundsstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd ägarnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunala integrationsrådet   2016-05-10 - 2017-12-05
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2007-01-10 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2020-05-28
Kommunfullmäktiges valberedning   2020-01-30 - 2020-03-25
Kommunstyrelsen   2016-05-03 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2017-10-04 - 2018-11-07
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2014-11-12 - 2017-10-03
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2018-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2011-01-01 - 2014-12-31
VA Syd förbundsstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd förbundsstyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
VA Syd ägarnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd ägarnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31