Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Agnetha Järvegren
Parti
S
E-post
agnetha.jarvegren@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2021-05-27 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden 2021-03-18 - 2021-05-26
Kommunala funktionshinderrådet 2021-03-23 - 2022-12-31