Louise Rehn Winsborg
Namn Louise Rehn Winsborg
Organisation M
Mobil 0705-501936
E-post louise.rehn-winsborg@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala integrationsrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Syd   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Demokratiberedningen t.o.m 2015-11-05   2015-01-01 - 2018-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2015-01-01 - 2018-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2014-03-11 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2014-10-23 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2014-10-22
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2014-11-12 - 2018-11-07
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2010-11-16 - 2014-11-11
Regionförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Utbildningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Utbildningsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Utbildningsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2014-10-23 - 2018-12-31