Ingen bild
Namn Margareta Kristensson
Organisation S
E-post margareta.kristensson2@lund.se
   
Uppdrag Period
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd ägarnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-01-28
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-02-25
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-12-31
VA Syd ägarnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd ägarnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31