Göran Wallén
Namn Göran Wallén
Organisation M
Mobil 0708-934606
E-post goran.wallen@lund.se
   
Uppdrag Period
FINSAM   2019-01-01 - 2022-12-31
Habostyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
K och J Anderssons fond   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala integrationsrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämndens myndighetsutskott   2021-05-05 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
FINSAM   2015-01-01 - 2018-12-31
FINSAM   2011-01-01 - 2014-12-31
Habostyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
Habostyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2011-01-01 - 2014-03-11
K och J Anderssons fond   2015-01-01 - 2018-12-31
K och J Anderssons fond   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2014-10-22
Kommunstyrelsen   2010-08-26 - 2010-11-04
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31