Göran Wallén
Namn Göran Wallén
Organisation M
Mobil 0708-934606
E-post goran.wallen@lund.se
   
Uppdrag Period
Habostyrelsen   2023-01-01 - 2026-12-31
HS Ordförandeberedning   2023-08-22 - 2026-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2023-01-24 - 2023-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner   2023-01-01 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott   2021-05-05 - 2022-12-31
Habostyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Habostyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
Habostyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2011-01-01 - 2014-03-11
Karin och Johanna Anderssons fond   2019-01-01 - 2022-12-31
Karin och Johanna Anderssons fond   2015-01-01 - 2018-12-31
Karin och Johanna Anderssons fond   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunala integrationsrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2014-10-22
Kommunstyrelsen   2010-08-26 - 2010-11-04
Lunds samordningsförbund (Finsam)   2019-01-01 - 2022-12-31
Lunds samordningsförbund (Finsam)   2015-01-01 - 2018-12-31
Lunds samordningsförbund (Finsam)   2011-01-01 - 2014-12-31