Monica Molin
Namn Monica Molin
Organisation S
Telefon 0706-547502
E-post monica.molin@lund.se
   
Uppdrag Period
Föreningen Skånes Soldathem   2019-01-01 - 2022-12-31
Magistratens enskilda enke-och pupillkassas fond   2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden   2020-01-30 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2015-01-01 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2007-01-01 - 2010-12-31
Barn- och skolnämnd Lunds stad presidium   2015-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämnden   2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott   2018-01-01 - 2018-12-31
BSN Lund stad arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
BSN Lund stad arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-12-31
Demokratiberedningen   2011-02-24 - 2014-12-31
Demokratiberedningen t.o.m 2015-11-05   2015-01-01 - 2018-01-01
Demokratiberedningen t.o.m 2015-11-05   2011-01-01 - 2014-01-01
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2015-05-05 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2015-05-05 - 2018-12-31
Valnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Valnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31