Karin Nilsson
Namn Karin Nilsson
Organisation C
Telefon 0707-326208
E-post karin.nilsson7@lund.se
   
Uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunala integrationsrådet   2023-01-25 - 2023-12-31
Tidigare uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott   2021-05-05 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2015-01-01 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnden   2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott   2018-01-01 - 2018-12-31
BSN Lund Öster Arbetsutskott   2015-01-01 - 2017-12-31
Fastighets AB Lund Arena   2018-03-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2015-10-29
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31