Inga-Kerstin Eriksson
Namn Inga-Kerstin Eriksson
Organisation C
Mobil 0705780525
E-post inga-kerstin.eriksson@lund.se
   
Uppdrag Period
Habostyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd   2018-11-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2018-11-08 - 2022-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-11-08 - 2022-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2021-02-18 - 2022-12-31
Samordningsgruppen för Skrylleområdet   2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD ägarsamråd   2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2011-01-01 - 2014-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2007-01-01 - 2010-12-31
BSN Lund Öster Arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2014-11-12 - 2018-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-11-12 - 2018-11-08
Krisledningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
Partiföreträdare   2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31