Ingen bild
Namn Torsten Czernyson
Organisation KD
Mobil 070-8286474
E-post torsten.czernyson@lund.se
   
Uppdrag Period
Habostiftelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Lund Kommuns Fastighets AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Renhållningsstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Renhållningsstyrelsens presidium   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2011-02-24 - 2014-12-31
Demokratiberedningen t.o.m 2015-11-05   2011-01-01 - 2014-01-01
Habostyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-05 - 2014-10-22
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-11-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-11-12 - 2018-11-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2010-11-16 - 2014-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-11-04
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2010-11-16 - 2014-11-15
Krisledningsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Krisledningsnämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-08
KS au/Strategisk samhällsplanering   2011-01-01 - 2014-11-08
Lund Kommuns Fastighets AB   2015-03-26 - 2018-12-31
Partiföreträdare   2015-01-01 - 2018-12-31
Politisk företrädare   2010-11-15 - 2014-12-31
Renhållningsstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
Renhållningsstyrelsen   2011-01-01 - 2014-12-31
Renhållningsstyrelsen   2007-01-01 - 2010-12-31
Renhållningsstyrelsens presidium   2015-01-01 - 2018-12-31
Renhållningsstyrelsens presidium   2011-01-01 - 2014-12-31
Utbildningsnämnden   2008-08-28 - 2010-12-31
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2014-10-23 - 2015-05-21