Ingen bild
Namn Eva Wigforss
Organisation DV
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
FINSAM   2011-01-01 - 2014-12-31
Föreningen Kulturmejeriet   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunrevisionen   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunrevisionen   2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunrevisionen 2011-april 2015   2015-01-01 - 2015-04-09
Kommunrevisionen Grupp A   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunrevisionen Grupp B   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunrevisionen Grupp C   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunrevisionen Grupp D   2011-01-01 - 2014-12-31
Vänortsfören Lund-Greifswald   2011-01-01 - 2014-12-31
Vänortsföreningen Lund-León   2011-01-01 - 2014-12-31