Ulf Nymark
Namn Ulf Nymark
Organisation MP
E-post ulf.nymark@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2021-09-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2021-09-01 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2021-09-01 - 2022-10-14
Renhållningsstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
Renhållningsstyrelsens presidium   2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Syd   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Byggnadsnämnden   2013-02-28 - 2014-12-31
Byggnadsnämnden   2011-01-01 - 2013-02-14
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-02 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-09-26 - 2021-08-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2019-09-26 - 2021-08-31
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2016-10-13 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2012-09-27 - 2014-10-22
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2018-06-20 - 2018-11-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-11-12 - 2016-10-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-01-11 - 2016-10-01
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2014-11-12 - 2018-11-07
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2012-10-03 - 2014-11-15
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2018-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2014-11-12 - 2018-11-17
Regionförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Renhållningsstyrelsen   2017-01-26 - 2018-12-31
Renhållningsstyrelsens presidium   2017-01-26 - 2018-12-31
Tekniska nämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2006-11-01 - 2010-12-31