Agneta Lindskog
Namn Agneta Lindskog
Organisation KD
E-post agneta.lindskog@lund.se
   
Uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2022-10-25 - 2026-10-14
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden   2023-01-18 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2008-05-22 - 2010-12-31
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2017-06-14 - 2017-12-31
Byggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Demokratiberedningen t.o.m 2015-11-05   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunala integrationsrådet   2014-12-03 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2020-11-25 - 2022-12-13
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2020-11-24
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2014-10-23 - 2018-10-24
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne   2011-01-01 - 2014-12-31
Partiföreträdare   2015-01-01 - 2018-12-31
Valberedningen t.o.m 2015-10-06   2014-10-23 - 2018-12-31