Ingen bild
Namn Birgitta Darlin
Organisation L
   
Uppdrag Period
Lunds Tingsrätt   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
• Läsplatta och digitala handlingar   2011-06-22 - 2011-12-31
Lunds Tingsrätt   2015-01-01 - 2018-12-31
Lunds Tingsrätt   2011-01-01 - 2014-12-31
Lunds tingsrätt (ej test)   2011-01-01 - 2014-01-01
Vård- och omsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2006-11-01 - 2010-12-31