Christer Wallström
Namn Christer Wallström
Organisation L
Mobil 0708-600364
E-post christer.wallstrom@lund.se
   
Uppdrag Period
VA Syd förbundsstyrelsen   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd ägarnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2007-01-01 - 2010-07-31
Byggnadsnämnden   2011-01-01 - 2012-09-27
Byggnadsnämnden   2010-08-01 - 2010-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2015-01-01 - 2018-12-31
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
KS au/Strategisk samhällsplanering   2011-01-01 - 2014-11-08
Lunds Tingsrätt   2011-01-01 - 2012-12-20
Lunds tingsrätt (ej test)   2011-01-01 - 2014-01-01
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2016-06-30
Tekniska nämnden   2012-09-27 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2011-01-01 - 2014-04-11
VA Syd förbundsstyrelsen   2015-01-01 - 2018-12-31
VA Syd förbundsstyrelsen   2012-09-27 - 2014-12-31
VA Syd ägarnämnden   2015-01-01 - 2017-02-08
VA Syd ägarnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Överförmyndarnämnden   2008-01-01 - 2010-12-31