Ingen bild
Namn Ann Schlyter
Organisation V
Mobil 070-5672903
E-post ann.schlyter@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kraftringen AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2016-05-10 - 2018-12-31
Kraftringen AB   2015-01-01 - 2018-12-31
Kraftringen AB   2011-01-01 - 2014-12-31
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2016-06-06
Tekniska nämnden   2012-08-30 - 2014-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
VA Syd ägarnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31