Ingen bild
Namn Lars Granath
Organisation M
   
Uppdrag Period
Lund Kommuns Fastighets AB   2022-06-16 - 2023-04-30
Tidigare uppdrag Period
Fastighets AB Lunds Arena   2015-06-23 - 2018-12-31
Lund Kommuns Fastighets AB   2011-01-01 - 2014-12-31
Lunds Kommuns Fastighets AB   2011-01-01 - 2014-12-31
Valnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden   2018-03-01 - 2018-12-31