Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Lars Granath
Parti
M
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Beslutande organ Period
Fastighets AB Lund Arena 2015-06-23 - 2018-12-31
Lund Kommuns Fastighets AB 2022-06-16 - 2023-05-02
Lund Kommuns Fastighets AB 2011-01-01 - 2014-12-31
Lunds Kommuns Fastighets AB 2011-01-01 - 2014-12-31
Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden 2018-03-01 - 2018-12-31