Ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförandeberedning

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Amanda Thonander   M      Ordförande  


1 av 1