Ledamöter i BN beredning

Mandatperiod
Sekreterare Jenny de Navarro Jones
Namn Organisation Ort Uppdrag
Björn Abelson   S      2:e vice ordförande  
Börje Hed   FNL      Vice ordförande  
Klas Svanberg   M      Ordförande  


1 av 1