Ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Boel Hansson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Göran Wallén   M      Ordförande  
Ursula Savonius   L      vice ordförande  
Saima Jönsson Fahoum   V      2:e vice ordförande  
Karin Nilsson   C      Ledamot  
Ann-Margreth Olsson   S      Ledamot  

Katarina Sjöberg   FNL      Ersättare  
Teresia Ställborn   MP      Ersättare  
Sengül Köse Lindqvist   FI      Ersättare  


1 av 1