Ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Boel Hansson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Amanda Thonander   M      ordförande  
Ann-Margreth Olsson   S      vice ordförande  
Ursula Savonius   L      2:e vice ordförande  
Jörgen Nilsson   S      Ledamot  
Karin Nilsson   C      Ledamot  

Agneta Lindskog   KD      Ersättare  
Margita Malmros   S      Ersättare  
Teresia Ställborn   MP      Ersättare  


1 av 1